İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların incelendiği hukuk dalıdır.

 

Hukuk ofisimiz iş hukuku alanında, iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, iş hayatının seyri içerisinde, iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri, iş akdinin sonlandırılması, kıdem ve ihbar gibi işçi alacaklarının tahsili hususunda müvekkillere hizmet sunmaktadır.