Soru & CevapCategory: İş Hukukuidare hukuku
hakan asked 3 sene ago

Bir kamu kuruluşunda sözleşmeli personel iken 2009-2013 dönemlerine ait mali haklar ile ilgili 2015 yılında asliye hukuk mah. (iş mah. Sıfatıyla) dava açtım. Mahkeme 2016 yılında 12 celseden sonra yargı yolunun caiz olmaması nedeni ile görevsizlik kararı verdi. Tarafıma büyük bir külfet getirdi.
Bu görevsizlik kararı kesinleştikten sonra idari mah. Dava açacam.
16.03.2015 tarihinde kuruma başvuru dilekçesi yazdım.
17.03.2015 tarihinde kurum kesin olmayan cevap yazdı.(yalnız bu tarihteki evrak bana tebliğ edilirken 08.03.2015 tarihli olarak imza karşılığında teslim edildi.)
22.06.2015 tarihinde Asliye Hukuk Mah. (İş Mah. Sıfatıyla ) dava açtım.
Yukardaki bilgiler ışığında İDARİ MAHKEMEYE başvursam;

  • İmza karşılığı tebliğ edilen 17.03.2015 tarihli evrak 08.03.2015 tarihli yazılarak tebliğ edilmesi tebligat kanununa aykırı mı? Davalı taraf maddi hatadan söz edebilir mi
  • Süre aşımı, zaman aşımı (60 gün mü 120 gün mü) yukardaki bilgiler ışığında idari mah. Başvurabilir miyim ?

 
Lütfen yardımcı olun idari mah başvurup/ başvurmama  ve kazanma şansım var mı?

1 Answers
Av.Yusuf EKİNCİ Staff answered 3 sene ago

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 9/1. maddesinde, çözümlenmesi Danıştay’ın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabileceği, görevsiz yargı merciine başvurma tarihinin Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.