Ahmet SELÇUK asked 1 sene ago

1 yıl önce nafaka talep edilmeksizin boşanma olup, 4 yaşındaki kız çocuğunun velayet hakkı davacı anneye verilmiştir.Bu durumla ilgili cevabını öğrenmek istediğim soruları aşağıya yazıyorum:
1-Anne ve kızı için yeniden dava açılıp nafaka talep edilebilir mi?
2-Yeşil kartlı hiçbir geliri olmayan anne ve kızı için baro ücretsiz avukat tahsis eder mi?
3-anne başka birisiyle evlense, baba çocuğu geri alabilir mi?
Teşekkürler,İyi Çalışmalar Dilerim.

1 Answers
Av.Yusuf EKİNCİ Staff answered 1 sene ago

Tmk’ nın 178. maddesine göre, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu sebeple annenin isteyebileceği yoksulluk nafakası 1 yıllık zamanaşımına tabidir.1 yıl geçtikten sonra yoksulluk nafakası talep edildiği takdirde zamanaşımı defini ileri sürerek nafaka ödemezsiniz.
TMK’nun 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılık vukuunda, velayet kendisine verilmeyen eş, küçük çocuğun bakım ve eğitim giderlerine “gücü” oranında katılmak zorundadır. Buna göre çocuk bakımından iştirak nafakası her zaman istenebilir.
Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden
yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma
taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak
kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Bu şartların varlığı halinde anne ve kızı adli yardımdan yararlanabilir.
Velayete sahip anne veya babanın yeniden evlenmiş olması otomatik olarak velayetin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerektirmez. Ancak velayet hakkına sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi sebebi ile çocuğun menfaati zedelenmişse veya çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi olumsuz etkileniyorsa velayetin değiştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla yeniden evlenmiş olmak velayet davası için tek başına haklı neden teşkil etmez.